п»ї over tijd en ruimte

Filosoferen

Over tijd, ruimte

en de vierde dimensie

TIJD EN RUIMTE ZIJN PER DEFINITIE ONEINDIG.

DE VIERDE tijd/ruimte DIMENSIE IS ILLUSIONAIR EINDIG.  

 

Zoals voor de ( scheppende ) mens alle mogelijkheden en creaties in de computer in feite uit nullen en enen bestaan, is dat voor het Permanent Scheppend Principe ( PSP ), tijd ( één ) en ruimte ( nul ). Tijd en ruimte samen veroorzaken de uitdijende kosmische вЂ˜energiedans’ als vierde dimensie, permanent onderweg in het absoluut oneindige en moet ergens met een soort oerknal begonnen zijn, uitdijend als een perpetuum mobile. De mens is er onderdeel van en daarom is het niet mogelijk zelf een perpetuum mobile te maken.Is de werkelijkheid in feite de OERKNAL zelf?

.

De consequentie van deze stelling is dat de werkelijkheid bestaat bij de gratie van het PSP. Zo zou je dus tot de conclusie kunnen komen dat de werkelijkheid niet door PSP geschapen is maar in het permanente heden  plaats vindt, vanuit het Niets (oneindig) naar het iets, onderweg als vierde dimensie. Maar met niets kan kennelijk alles. Het grote onbekende niets is niet waar te nemen, niet te duiden dan alleen als antimaterie dat er theoretisch zou moeten zijn. De werkelijkheid in de vierde dimensie kan alleen worden waargenomen in de afhankelijkheid van die dimensie, omdat ook de bewuste mens daar nu eenmaal deel van uit maakt.

Ga je dit beseffen dan gaat de wereld er heel anders uit zien.

Het zoeken naar een antwoord op de vraag naar het waarom loopt dus op Niets uit. Maar het zoeken als zodanig is onvermijdelijk en zinvol . Het genereert kennis over onze dimensie en draagt zo bij aan de ontwikkeling van bewustzijn. Die ontwikkeling loopt parallel of is gelijk aan het uitdijen van de werkelijkheid, van de oerknal, het leven zelf.

 

WAARNEMEN

De mens is, enerzijds een zelf scheppend bewust dier en aan de andere kant  een schepsel dat volledig afhankelijk is van de voorwaarden die de OERKNAL ' geeft '. Natuur wetmatig.

Wat we waarnemen is, een zintuiglijke illusie van de werkelijkheid. Een illusie, omdat De vierde dimensie in feite bestaat uit de energie-dans onderweg als Tijd en Ruimte. Bijvoorbeeld klank/muziek kan alleen worden ervaren. De werkelijkheid is onderweg. Niets blijft wat het lijkt te zijn, alles verandert permanent Van dat ondoorgrondelijke wonder maakt de mens deel uit. Alleen met instrumenten, dus ook de zintuigen, kunnen mensen waarnemen omdat die instrumenten zelf weer deel van de werkelijkheid zijn. Zo zijn steeds weer de gaandeweg geopenbaarde waarneembare bouwstenen van het PSP te herleiden tot de allergrootste, oneindige paradox, Tijd en Ruimte .

 

Het oog kan zichzelf niet waarnemen.

Waarnemen kan dus alleen met de eigen zintuigen of via andere instrumenten, van spiegel tot deeltjesversneller. Het waarheen en waarvandaan blijft onbekend.  Al gaande ontwikkeld zich steeds meer bewustzijn dat deel wordt van de permanent zichzelf scheppende werkelijkheid. De mens moet zich als gemuteerde kwetsbare naakte aap zien te handhaven. Dat betekent dat kwetsbaarheid een voorwaarde is om tot menselijk bewustzijn te komen, te kunnen creГ«ren. Maar het genereert ook angst. Angst voor de vrijheid.

 

ANGST en de neiging tot het isolement.

Mensen willen graag ergens bij horen. Helaas mondt dit maar al te vaak uit in een gesloten structuur waardoor mensen geГЇsoleerd raken. En als er iets is wat je de as van kwaad zou kunnen noemen is dat het isolationisme wel. Er kan bijvoorbeeld een vijand beeld ontstaan.

 

Het besef deel te zijn van een ontzagwekkend wonder werkt anderzijds zeer bevrijdend.  Dat zou toch moeten uitmonden in rechtvaardigheid, verwondering en liefde voor wat is. Zonder ergens in te geloven kunnen we niet, al is het in ons zelf of in de keuze die je maakt. Zonder een beeld van je bestaan te hebben kun je niet leven. Maar waarin je geloofd is relatief en dus maakbaar.  

                                                                                           

Sophie

 

AANTEKENINGEN

 

Het begrip GOD wil ik hier duiden als het Permanent Scheppend Principe PSP, een onzijdig onafhankelijke niet waarneembare Absoluut Oneindige Harmonie. Een proces van onderweg zijn dat ontwikkeling genereert.

 

Draai een O op z’n kant en je ziet een I, trek die I eindeloos door en je krijgt uiteindelijk een O.

O is oneindig.

 

 

Nadha Brhama, de werkelijkheid is klank (tao). Muziek kun je alleen maar beleven en dat geldt ook voor de gehele werkelijkheid. Beleven is illusie omdat het relatief is.

 

 

E=MC2

https://nl.wikihow.com/E%3Dmc2-begrijpen

 

Is  het ' paradijs’ dus niet weg en maakt de mens zijn eigen hel  door in z'n hoogmoed  God  te verklaren  en zo God als schuilplaats te creГ«ren ter lediging van z'n Angst voor de vrijheid?????

 

COVID            

De natuur is natuur-wetmatig in een relatief evenwicht. Raakt de natuur echter ernstig uit evenwicht, dan kan de oplossing om het evenwicht te herstellen, voor de mensheid slecht uitpakken.

 

 

Een Foton (subatomair licht deeltje) is waar te nemen als golf functie of als deeltje, gelijktijdig waarnemen kan niet. Dat laatste strandt dus letterlijk in de paradox van het ruimte en tijd continuГјm.

 

 

Fundamenteel vertrekpunt voor het denken en

Leer model  voor- liefde - vrijheid - aanleg.

 

 

Vernietig nooit dat, waar jezelf ook uit bestaat.

 

Angst is een goede raadgever, overbodige angst een zeer slechte.

 

 

Erich Fromm schreef in ' Angst voor vrijheid '   

Mensen vluchten uit angst voor hun vrijheid, in destructief gedrag, dogmatisme en autoritarisme. .   

 

Uw reactie graag naar

                Sophie@filosoferen.nl

 

Pag.3

Anders gezegd

 

Pag.4 
Teken cursus  

Pag. 6

Over

kunst

 

Pag. 1 
inleiding  

2