Filosoferen over

tijd, ruimte en

de derde dimensie

TIJD EN RUIMTE ZIJN PER DEFINITIE ONEINDIG.

DE DERDE DIMENSIE IS

ILLUSIONAIR EINDIG.  

 

Zoals voor de ( scheppende ) mens alle mogelijkheden en creaties in de computer in feite uit nullen en enen bestaan, is dat voor het Permanent Scheppend Principe ( PSP ), tijd ( één ) en ruimte ( nul ). Tijd en ruimte samen veroorzaken de uitdijende kosmische ‘energiedans’ als derde dimensie, permanent onderweg in het absoluut oneindige.

Is de werkelijkheid dus in feite de OERKNAL zelf?

Zou je ruimte en tijd kunnen scheiden dan blijft er, in deze stelling, een absoluut oneindig niets over.

De consequentie van deze stelling is dat de werkelijkheid bestaat bij de gratie van het PSP. Zo zou je dus tot de conclusie kunnen komen dat de werkelijkheid niet door God geschapen is maar er uit bestaat, vanuit het Niets naar het Niets, onderweg als derde dimensie. Niet waar te nemen dus en niet te duiden. Je kunt alleen de derde dimensie waarnemen als intrinsiek deel van de werkelijkheid.

Ga je dit beseffen dan gaat de wereld er heel anders uit zien.

Het zoeken naar een antwoord op de vraag naar het waarom loopt dus op Niets uit. Maar het zoeken als zodanig is zinvol en onvermijdelijk. Het genereert kennis over onze dimensie en draagt zo bij aan de ontwikkeling van ons bewustzijn. Die ontwikkeling loopt parallel of is gelijk aan het uitdijen van de werkelijkheid, van de oerknal, het leven zelf.

 

WAARNEMEN

De mens is, enerzijds een zelf scheppend bewust dier en aan de andere kant  een schepsel dat volledig afhankelijk is van de voorwaarden die de OERKNAL ' geeft '. Natuur wetmatig.

Wat we waarnemen is, een zintuiglijke illusie van de werkelijkheid. Een illusie, omdat De Derde Dimensie in feite bestaat uit Tijd en Ruimte en die zijn weer oneindig en oneindig is niet waar te nemen.   En die werkelijkheid is het ondoorgrondelijke wonder waar we zelf deel van zijn. Alleen met instrumenten, dus ook onze zintuigen, kunnen we waarnemen omdat die instrumenten zelf weer deel van de werkelijkheid zijn. Zo zijn steeds weer de bouwstenen van de schepping te herleiden tot de allergrootste niet waarneembare paradox, Tijd en Ruimte .

 

Het oog kan zichzelf niet waarnemen.

Als we waarnemen kan dat dus alleen met onze eigen zintuigen of  via andere instrumenten, van spiegel tot deeltjesversneller. Dat alles blijft  deel van het geheel wat permanent ONDERWEG is. Het waarheen en waarvandaan blijft onbekend.  Al gaande worden we ons steeds meer bewust deel te zijn van de permanent scheppende werkelijkheid. Bewustzijn is een voorwaarde waarmee de mens als kwetsbare diersoort zich moet handhaven. Dat betekent dat kwetsbaarheid aan de andere kant een voorwaarde is om tot menselijk bewustzijn te komen, maar het genereert ook angst. Angst voor de vrijheid.

 

ANGST en de neiging tot het isolement.

Mensen willen graag ergens bij horen en daar is op zich niets mis mee. Helaas mondt dit maar al te vaak uit in een gesloten structuur waardoor mensen geïsoleerd raken. En als er iets is wat je de as van kwaad zou kunnen noemen is dat het isolationisme wel. Er ontstaat een vijandbeeld.

Ik hoop met bovenstaande ideeën een steentje bij te dragen aan de bevrijding uit dat isolement. Het besef deel te zijn van een ontzagwekkend wonder werkt zeer bevrijdend  en mondt uit in verwondering en liefde voor wat is. Zonder ergens in te geloven kunnen we niet, al is het in ons zelf of in de keuze die je maakt, maar uiteindelijk is dat weer deel van onze werkelijkheid en die is per definitie altijd relatief.  In relatie met..............

                                                                                           Sophie

 

AANTEKENINGEN

 

Het begrip GOD wil ik hier duiden als het Permanent Scheppend Principe PSP, een onzijdig onafhankelijke niet waarneembare Absoluut Oneindige Harmonie.

 

 

 

Een hypothese die ik nog nergens ben tegengekomen en veel puzzel stukjes op z'n plaats doet vallen.

 

Nadha Brhama de werkelijkheid is klank

 

 

 

 

“Gij zult uit stof ontstaan en tot stof wederkeren.”

 

 

Is  het ' paradijs’ dus niet weg en maakt de mens zijn eigen hel  door in z'n hoogmoed  God  te verklaren  en zo God als schuilplaats te creëren ter lediging van z'n Angst voor de vrijheid?????

 

 

 

 

Een Foton (subatomair licht deeltje) is waar te nemen als golf functie of als deeltje, gelijktijdig waarnemen kan niet. Dat laatste strandt dus letterlijk in de paradox van het ruimte en tijd continuüm.

 

 

 

 

Fundamenteel vertrekpunt voor het denken en

Leer model  voor- liefde - vrijheid - aanleg.

 

 

Vernietig nooit dat, waar jezelf ook uit bestaat.

 

Angst is een goede raadgever, overbodige angst een zeer slechte.

 

 

 

Erich Fromm in ' Angst voor vrijheid '   

Mensen vluchten uit angst voor hun vrijheid, in destructief gedrag, dogmatisme en autoritarisme. .   

 

 

Uw reactie graag naar

                Sophie@filosoferen.nl

 

Pag.1 Inleiding   Pag. 2 over tijd en ruimte   Pag.3  Anders gezegd    Pag.4 Teken cursus    Pag. 5 Zondeval   Pag. 6 Over kunst

Pag.1 Inleiding  Pag. 2 over tijd en ruimte   pag.3 Anders gezegd  Pag.4 Teken cursus   Pag. 5 Zondeval  Pag. 6 Over kunst